Järjestyssäännöt

I. SOVELTAMISALA

Kokoontumistilalla tarkoitetaan näissä säännöissä Ristiinan Urheilijoiden Metsälinnassa omistamaa Kitereentiellä sijaitsevaa kokoontumistilaa.

Kokoontumistilaan mahtuu enintään 35 henkilöä.

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat Ristiinan Urheilijat ry:n johtokunta ja toimihenkilöt.

Tällä järjestyssäännöllä tarkoitetaan ohjeita ja määräyksiä, joita tilojen ja alueen käytössä ja niissä järjestettävissä tapahtumissa tai kokouksissa tulee noudattaa.

Kokoontumistilan järjestyssääntöjen tavoitteena on ylläpitää tilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Järjestyssääntö koskee kaikkia tilan käyttäjiä ja vuokraajia sekä niiden jäseniä ja vieraita.

 

II. TILOJEN VUOKRAUS

Kokoontumistila ja saunaosasto ovat vuokrattavissa klo 08.00-22.00 välisenä aikana.

Tiloja voivat käyttää korvauksetta kaikki Ristiinan Urheilijoiden jaostot seuran sääntöjen mukaisessa normaalissa toiminnassa.

Erityistapauksissa tilojen käyttöoikeusanomus voidaan viedä johtokunnan käsittelyyn.

Tiloja vuokrataan yhteisöille, yrityksille tai yksityisille henkilöille seuraavilla ehdoilla:

Käyttömaksu kokoontumistilasta on:

- Kokopäivätilaisuus/75 euroa     - Iltatilaisuus/30 euroa

Käyttömaksu kokoontumistilasta + saunasta on:
- 1-10 hengelle/ 50 euroa           - 11-20 hengelle/75 euroa               - 21-35 hengelle/100 euroa

Keittiön käyttömaksusta ja sen käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti.

Kahvitarjoilusta perittävä maksu on 4,00 euroa/henkilö (sisältää kahvin ja yhden kahvileivän)

Iltatilaisuuden käyttömaksua ei peritä, mikäli vuokraaja tilaa kahvitarjoilun. (minimi laskutus 30 €)

Tilojen vuokraajina toimivat:

Mirja Luntinen p. 041 449 1224, sähköposti mirja.luntinen@gmail.com

Petri Tikkanen p. 040 705 7138, sähköposti tikkanen.p@gmail.com

Seuran jäsenen vuokrattaessa tiloja omaan käyttöönsä tai seuralle tärkeän sidosryhmän vuokrattaessa tiloja, käyttömaksuista päättää seuran puheenjohtaja Petri Tikkanen.

 

III. TILOJEN KÄYTTÖ SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Kaikesta tiloissa ja alueella tapahtuvasta toiminnasta tulee tehdä merkintä lokikirjaan.

Asianmukaisista merkinnöistä on vastuussa kunkin tilaisuuden vetäjä.

Jokainen tilojen ja alueen käyttäjä on vastuussa siitä, että tiloja ja aluetta käytetään huolellisesti ja että tilat ja alue siivotaan ja se jää asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa.

Asianmukaisella kunnolla tarkoitetaan, että kaikki irtain on palautettu niille kuuluville paikoilleen ja mahdollisesti rikkoutuneista seuran omistamasta irtaimesta tulee tehdä merkintä lokikirjaan.

 

IV. TILOJEN KÄYTTÖ MUUSSA KUIN SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Vuokraajalla tulee olla vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot jätetään vuokrauksen yhteydessä.

Vastuuhenkilön tehtävänä on välittää tämän säännön sisältö, sekä muut ohjeet ja määräykset muille tilaisuuden osanottajille.

Vuokraajalla on lupa käyttää ainoastaan niitä tiloja, jotka hän varaa vuokrauksen yhteydessä.

Ristiinan Urheilijat ry:n edustaja määrittää, tarvitaanko tilaisuuteen seuran omaa valvojaa.

Näistä annetaan vastuuhenkilöille erilliset ohjeet. Valvojalla on tarpeen vaatiessa oikeus vaatia vastuuhenkilöä keskeyttämään tapahtuma, mikäli tilaisuudessa rikotaan tämän säännön määräyksiä. Valvojasta peritään erillinen maksu 20 euroa/tunti.

Jos vuokraajan vastuuhenkilölle annetaan avain, tämän tulee kuitata avain tiloihin. Avain tulee palauttaa sopimuksen mukaisesti. Kadonneesta/vioittuneesta avaimesta peritään korvaus aiheutuneista kuluista.

 

V. TILOJEN VUOKRAAJAN VASTUUT

Tilojen vuokraaja on vastuussa siitä, että tilat jäävät asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa ja ettei tiloihin pääse sinne kuulumattomia henkilöitä. Asianmukaisella kunnolla tässä tarkoitetaan, että roskat, pullot yms. on laitettava niille kuuluville paikoille. Myös wc-tilojen kunnosta ja siisteydestä on huolehdittava. Saunan tiloissa käytetyt alustat ja pyyhkeet on käytön jälkeen korjattava pois. Myös kaikki pöydät, tuolit, yms. on laitettava takaisin omille paikoilleen.

Jos näin ei ole toimittu, on vuokraajan vastuuhenkilö velvollinen maksamaan siivoussakkoa. Kaikki rikotut esineet on korvattava laskun mukaisesti. Viime kädessä tilaisuuksissa aiheutuneista vahingoista on vastuussa vuokrauksen yhteydessä nimetty vastuuhenkilö.

Lisäksi rikkeistä voidaan määrätä maksettavaksi sakkomaksu. Vahingonkorvaukset ratkaisee Ristiinan Urheilijat ry:n johtokunta.

Sääntöjen rikkomisesta, niiden ilmiselvästä kiertämisestä tai laskujen maksamatta jättämisestä voi saada tilojenkäyttökiellon.

Tupakan ja kynttilöiden polttaminen sekä kaikenlainen avotulen teko tiloissa on kielletty.

Eläinten tuominen sisätiloihin on kielletty.

 

Tämä järjestyssääntö on asetettu näkyville kokoontumistilaan ja tämä on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 11.4.2014 § 6.